U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Copyright/Disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Geen informatie op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eric Frissen Fotografie.

Disclaimer

De informatie op ericfrissen.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Echter, fouten (in de verwerking van deze informatie) kunnen niet altijd worden voorkomen. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Eric Frissen Fotografie niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatieteksten, of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Eric Frissen Fotografie worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Eric Frissen Fotografie heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.